Konutlardan sonra sıra fabrikalarda

Depremde yıkılan sanayi tesisleri.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı birçok bölgede yeniden imar çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşama aşama konutların yapımına başlanırken, sanayicilerin de zararlarının giderilmesi amacıyla tedbirler alındı. İlk etapta yıkılan veya ağır hasarlı olan tesisler için sanayi alanı olabilecek yerler belirlenecek. Gerekli izinlerin ve imar planı değişikliklerinin yapılmasının ardından inşa faaliyetlerine geçilecek. Sanayi alanı olabilecek yerler; fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği gibi kriterler gözetilerek tespit edilecek. İmar ve parselasyon planları ile değişiklikleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imar şartnamesine göre hazırlatılacak ve onaylanacak. Yerli veya yabancı kişiler ile kurumlar, hibe edilmek üzere uygun sanayi iş yerleri yapabilecek veya yaptırabilecek.

ALT KİRALAMA YAPILABİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca düzenlenen hasar tespit raporuna göre kullanılabilir olduğu tespit edilen boş sanayi iş yerleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kiralanabilecek. Kiralanan yerlerde, iş yerleri yıkılan veya ağır hasarlı olan sanayi işletmelerine alt kiralama yapılabilecek. Sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapı tesislerinin tamamı ile ihtiyaç duyulan mühendislik ve mimarlık hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kredilendirilebilecek. Sanayi işletmelerinde çalışanların geçici barınması amacıyla kurulacak konteyner ve prefabrik yapılar, teminat aranmaksızın kredilendirilebilecek veya geri ödemesiz desteklenebilecek.

YATIRIM TEŞVİKLERİNE YENİ TEDBİRLER

Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde 6 Şubat itibarıyla yatırım süresi biten, tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri, talep alınmaksızın tamamlanmış sayılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölge kalkınma idareleri ve OHAL ilan edilen iller dışında bulunan kalkınma ajansları, depremzede illerde ekonomik ve sosyal kalkınma alanında ihya faaliyetlerine destek olmak amacıyla programlar uygulayabilecek. Kalkınma ajansları, OHAL ilan edilen iller yararına ve OHAL süresince, taşınmazlar hariç, kiralama ve satın alma yapabilecek.

Acele kamulaştırma kararları alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kamu veya özel mülkiyete tabi olan taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alabilecek. Kamulaştırılan taşınmazlar Hazine adına tescil edilecek. Mal sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi ilişkisi aranmayacak ancak tapu dairesi, durumu ilgili vergi dairesine bildirecek. Tescilden sonra bu alanlarda sanayi tesisleri için inşa faaliyetlerine başlanabilecek. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar için kıymet takdiri, en geç 1 ay içinde yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından yapılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir